Bitcoin/Ethereum automaten van Byecoin weer operationeel

De Nederlandsche Bank stelt strenge eisen aan bedrijven die virtuele valuta verkopen zoals Bitcoin en Ethereum. Gisteren heeft Byelex Data Solutions BV, opererend onder de naam Byecoin, van De Nederlandsche Bank de registratie verkregen om Bitcoin/Ethereum ATM’s te exploiteren. Via zo’n ATM kan iedereen voor een klein eurobedrag Bitcoin of Ethereum kopen en deze vervolgens veilig bewaren op de eigen mobiele telefoon. Een megastap voor Nederland om kennis te maken met deze revolutionaire munten.

Jaren ervaring

Byecoin heeft inmiddels jaren ervaring opgedaan met het op deze manier verkopen van Bitcoin en Ethereum. Op de Hightech Campus in Eindhoven is een aantal jaren geëxperimenteerd met de technologie, maar ook op Schiphol is een proef gedaan van meer dan één jaar om aan te tonen dat er serieus vraag is naar deze oplossing. Inmiddels heeft Byecoin meer dan 25 ATM’s operationeel in Nederland en België. Tot een jaar geleden opereerden die onder veel minder expliciete controle; inmiddels geldt een aanzienlijk strenger DNB-regime dat het noodzakelijk maakt om een app met een Bitcoin en Ethereum portemonnee te downloaden. Dankzij de registratie van Byecoin is het vanaf heden dus weer mogelijk om direct met cash Bitcoin of Ethereum aan te schaffen.

Grote plannen

De ervaring leert dat erg veel gebruikers het spannend en leerzaam vinden om via een ATM voor kleinere bedragen kennis te maken met Bitcoin en Ethereum. Dankzij deze belangrijke registratie van De Nederlandsche Bank kan Byecoin nu volop doorontwikkelen en investeren in de toekomst. Er liggen plannen klaar om het netwerk van ATM’s in Nederland en België verder te vergroten. Binnen een jaar in elke grote stad minimaal één ATM, dat is het streven. Byecoin voert inmiddels daartoe gesprekken met ketens als Primera.

Leerzaam

Iedereen heeft een mening over BTC. Er doen veel wilde verhalen de ronde. Maar er zijn minstens zo veel super positieve ontwikkelingen. Niet alleen in Nederland maar zeker ook wereldwijd. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zelf makkelijk kan kennismaken met Bitcoin en Ethereum, de twee grootste cryptovaluta. Sommige prognoses voorspellen dat beide de komende jaren nog zeker tienmaal zoveel waard worden, dit biedt dus kansen als je op zoek bent naar een alternatieve spaarmethode. “Een klein bedrag per week maakt een groot verschil voor je toekomst.”, is dan ook de slogan van Byecoin. En inderdaad: ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst. Terecht dat DNB eist dat dat voorbehoud overal en altijd wordt meegegeven. Anderzijds: wie niet waagt die niet wint. Het is erg leerzaam om in de praktijk met Bitcoin en Ethereum om te gaan zodat je écht weet wat het is en hoe het werkt.

Disclaimer
Byelex Data Solutions B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Byelex Data Solutions B.V van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Byelex Data Solutions B.V staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.

Byecoin (byecoin.com) is onderdeel van hightech software ontwikkelbedrijf ByeleX. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Vissia: welcome@byecoin.com