Privacy Policy Byecoin App

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze Europese verordening is de privacywetgeving gemoderniseerd. De AVG bevat regels over de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Byecoin is onderworpen aan wetgeving die financiële instellingen en markten reguleert, de AMLD5-implementatie. Als gevolg van deze wetgeving zijn we verplicht om een compliancy- systeem te onderhouden om fraude en witwassen van geld op de digitale valutamarkt in een zeer vroeg stadium te detecteren. Dit doen we bijvoorbeeld door een ‘Know Your Customer’-beleid te voeren. Wilt u gebruik maken van onze diensten? Dan zullen we u om documentatie moeten vragen die jouw identiteit bevestigt. In het geval we vermeende fraude, witwassen of financiering van terrorisme detecteren, zullen we dit direct melden aan de FIU. Alleen in deze specifieke gevallen zullen we persoonlijke gegevens moeten delen met externe instanties.

Alleen met jouw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Je geeft je toestemming door akkoord te gaan met dit privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik van je gegevens vóór de intrekking. Wil je je toestemming intrekken? Wij zullen dan al je persoonsgegevens zo snel mogelijk uit al onze systemen verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren. Als je ons vraagt om jouw gegevens te verwijderen, betekent dit dat wij jouw account helaas moeten sluiten. Houd er rekening mee dat we historische gegevens moeten bewaren gedurende een periode die wordt bepaald door de wetgeving. Dit houdt in dat, zelfs als je account is opgeschort of beëindigd, de officiële autoriteiten je gegevens kunnen claimen als dit nodig is voor hun onderzoek.

Je persoonlijke gegevens

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Dan moet u zich registreren op ons platform en persoonlijke gegevens delen, zoals:

 • Basisinformatie zoals je voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of je functietitel (indien van toepassing);
 • Contactgegevens zoals woonadres, (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Aanvullende persoonlijke gegevens zoals je identificatiedocument, je bankrekeningnummer en je portemonnee-adressen;
 • Technische informatie zoals je IP-adres, het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en de pagina’s die u bezoekt;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die we van of over u ontvangen of die we zelf kunnen verkrijgen en die we gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden.
 • Salarisstroken of andere informatie die jouw uitleg over de herkomst van bepaalde bedragen ondersteunen.

Bovendien slaan we de tijd en datum van je registratie op. Dit doen wij om ons te beschermen tegen misbruik van je gegevens door derden die zich buiten jouw medeweten op ons platform hebben aangemeld.

In de meeste gevallen ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens van u, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt met onze Byecoin-app of wanneer je een hoger handelsvolume aanvraagt. We kunnen jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister) of uit andere openbare bronnen en websites.

Bijzondere persoonsgegevens

Met jouw toestemming verwerken wij ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. We ontvangen een kopie van het identiteitsdocument van elke gebruiker. De pasfoto die op dat document zichtbaar is, wordt beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. We kunnen ook om inkomsten- en vermogensgegevens vragen. We hebben deze informatie nodig voor aanvullend klantonderzoek. Dit worden ook als bijzondere persoonsgegevens beschouwd.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn en we willen voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daarom is het voor ons noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken. We verwerken persoonsgegevens om:

 • Transacties op ons platform op een correcte manier uitvoeren;
 • Je informeren en onderhouden van onze relatie via e-mail, telefoon of anderszins;
 • Onze service verbeteren;
 • Je uitnodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Jouw identiteit vast te stellen voor een veilig gebruik van je account en om fraude te voorkomen;

Wanneer mogen we persoonsgegevens verwerken?

Wij kunnen je persoonsgegevens alleen verwerken als er een juridische reden achter zit. Het volledige KYC-proces is uitbesteed aan een derde partij, gecertificeerd en gekwalificeerd om KYC-beoordelingen uit te voeren met inachtneming van de AVG-wetgeving:

 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Met jouw toestemming
 • Voor gerechtvaardigd belang

Met wie werken we samen?

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met derden. Gegevens worden gedeeld tijdens de volgende evenementen:

 • Om de bruikbaarheid van onze app te verbeteren en te testen. Hoe gemakkelijker ons platform is, hoe gemakkelijker u door onze app kunt navigeren;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een melding aan een leidinggevende;
 • Om u te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld software die ons ondersteuningsteam gebruikt en de chat- en telefoondienst die we gebruiken om met u te communiceren. Op deze manier kunnen wij u de snelle en correcte ondersteuning bieden die u gewend bent;
 • Om betalingen op ons platform mogelijk te maken. Hiervoor werken wij samen met meerdere Payment Service Providers en diverse banken;
 • Om je identiteit op professionele wijze vast te stellen, bijvoorbeeld door onze geautomatiseerde manier om je identiteitsbewijs te controleren. Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons;
 • Om fraude of het witwassen van geld te voorkomen, bijvoorbeeld het controleren op sanctielijsten en PEP-lijsten om te voorkomen dat criminelen ons platform gebruiken;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerking, zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze IT-leveranciers, software om de herkomst van de cryptocurrencies te achterhalen of een vertaalbureau;

Bewaartermijn

We bewaren gegevens met betrekking tot je transacties gedurende minimaal zeven jaar. Het opslaan van deze gegevens voor onze financiële administratie is een wettelijke verplichting. Andere gegevens, zoals je identiteitsdocument of woonadres, worden bewaard totdat je je toestemming intrekt. Als er een wettelijke verplichting is, bewaren we de gegevens ook.

Cookies

De mobiele applicatie van Byelex maakt geen gebruik van cookies.

Jouw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage, correctie en aanvulling van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Zou je dat willen doen? Stuur een e-mail naar: privacy@byecoin.com. Daarnaast hebben gebruikers van ons platform het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen via e-mail, chat, telefoon en via het contactformulier op onze website. Als je dat doet, slaan we de gegevens op om je verzoek te behandelen, zoals je telefoonnummer, e-mailadres en naam.

Privacybeleid v1.0 © 2023 Byelex Data Solutions N.V.